Nss Senaatti Senaatti SKOL turva alan yrittajat SETI Sähköinsinööriliitto SPEK

Tieto- ja turvateknisten järjestelmien suunnittelijan pätevyys

Rakentamisen suunnittelijapätevyydet on määritelty 2014 voimaan tulleessa maankäyttö- ja rakennuslaissa. Alan tarvelähtöisenä pätevyytenä on vuodesta 2016 myönnetty rakennussähkösuunnittelijan pätevyyksiä. Vuodesta 2022 lähtien myönnetään myös tieto- ja turvateknisten järjestelmien suunnittelijapätevyyksiä. Molemmat edellä mainitut pätevyysjärjestelmät on rakennettu maankäyttö- ja rakennuslain periaatteiden mukaisesti.

Järjestelmän mukainen pätevyys on osoitus siitä, että päteväksi todetun henkilön koulutus sekä työkokemus täyttävät niille asetetut vaatimukset. Tieto- ja turvateknisten järjestelmien suunnittelijan pätevyyden vaativuusluokat ovat vähäinen, tavanomainen, vaativa ja poikkeuksellisen vaativa. Nämä ovat nimityksiltään samat kuin muiden suunnittelualojen pätevyysluokat maankäyttö- ja rakennuslain mukaan.

Pätevyyttä haetaan pätevyysjärjestelmän tällä internetsivulla olevalla lomakkeella sekä sen liitteillä. Niitä ovat kopio tutkintotodistuksesta (liite 1), tiedot suunnittelukokemuksesta (liite 2) sekä lausuntoreferenssit (liite 3) luokkaa vaativa tai poikkeuksellisen vaativa haettaessa.

Lautakunnan kokoukset 2024 ovat 23.5. ja tarpeen mukaan marras-joulukuun vaihteessa. Hakemusten määrä vuoden 23 kahdessa viimeisessä kokouksessa oli vähäinen. 

Järjestelmän keskeiset periaatteet on koottu alla olevien linkkien taulukoihin:

Pätevyyden myöntää lautakunta, joka koostuu seuraavien tahojen edustajista: Sähkösuunnittelijat NSS ry, Senaatti-kiinteistöt, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, Turva-alan yrittäjät ry, Sähköinsinöörit SIL ry, Finanssiala ry, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry ja Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy. Pätevyysjärjestelmän sihteerijärjestönä toimii NSS ry.

Hakemuksen toimitusosoite:
Tieto- ja turvateknisten järjestelmien pätevyyslautakunta c/o Sähkösuunnittelijat NSS ry, Takomotie 8, 00380 Helsinki

Kuoreen merkintä ”Tieto- ja turvateknisten järjestelmien pätevyys”
TAI sähköpostilla osoitteeseen webmaster@nssoy.fi

Sähköpostitse tulleet hakemukset kuitataan vastaanotetuiksi paluuviestillä. Jos et saa viestiä parin päivän sisällä hakemuksen lähettämisestä, ole yhteydessä NSS:n toimistoon.

Pätevyystodistuksen käsittelymaksu:
Käsittelymaksu on 70 euroa + alv 24 %.