Nss Senaatti Senaatti SKOL turva alan yrittajat SETI Sähköinsinööriliitto SPEK

UKK

- Pätevyyslautakunta toivoo, että referenssilistassa (liite 2) mainituista kohteista olisi mahdollisimman tarkasti tiedot tieto- ja turvasuunnitteluun kuuluneista järjestelmistä ja niiden laajuudesta. Tarkempia kohdekuvauksia voi tehdä erillisille liitteille.

- Pätevyyslautakunta muistuttaa, että hakemukseen kannattaa liittää mukaan referenssikohteita sisältävä CV.  

- Liitteessä 2 esitetyillä prosenttiosuuksilla tarkoitetaan tieto- ja turvateknisten järjestelmien suunnitteluun käytettyä oman työn osuutta.